RETUR

Hvordan skrives forkortelsen?


Kryds af i de røde felter på følgende måde:

1 = første skrivemåde er korrekt
x = begge skrivemåder er korrekte
2 = anden skrivemåde er korrekt

Tryk på knappen Løsning når du har udfyldt kuponen, og se den rigtige række i kolonnen til højre.

1 X 2
bl.a. >< bla.
CPR-nr. >< cpr-nr.
kg. >< kg
i henh. >< iht.
jr. >< jun.
maks. >< max
epo >< EPO
NB >< nb.
osv. >< o.s.v.
DKK >< dkr.
UFO >< ufo
v.s.a. >< vsa.
tirsd. >< ti.